REKONSTRUKCE

BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. nabízí nejen výtahy do nových budov, ale i rekonstrukce výtahů stávajících. V tomto případě si mohou zákazníci zvolit komplexní řešení, včetně stavebních prací a nezbytných úprav, které souvisejí s rekonstrukcí výtahu. 

Takže pokud investujete prostředky na obnovu bytového fondu, získáte výtah podle Vašich představ. To se týká jak možného zvětšení kabiny pro dopravu dětského kočárku, jízdního kola a ostatních rozměrných předmětů, tak i nového a moderního vzhledu. Zvětšení kabiny je doplněno i maximálním možným rozšíření dveří pro snadnější nastupování a manipulaci s dopravovanými předměty. Tyto úpravy rovněž umožňují použití výtahu jako invalidního. Zároveň se pohodlí přepravy může zvýšit instalací automatických šachetních dveří. Pro budovy, které neumožňují použít standardních posuvných dveří vlastní naše společnost chráněný průmyslový vzor na automatické otevírání klasických otočných dveří. Uvedením výtahu do souladu se současnými normami získáte i plynulejší rozjezdy a přesnější zastavení v jednotlivých patrech. 

Jako součást rekonstrukce výtahového zařízení si u nás můžete zvolit i obnovu ohrazení výtahové šachty. V minulosti používané drátosklo, nebo dokonce pouhé drátěné pletivo je z hlediska požadavků nových norem již naprosto nevyhovující. Proto provádíme zesílení nosné konstrukce a náhradu pláště plošnými deskami, které splňují náročná mechanická, protipožární a protihluková kritéria. Povrch je pak upraven nátěrem v souladu s okolním interiérem. Komplexně provedenou rekonstrukcí dosáhnete významného zhodnocení celého objektu.

Provedením rekonstrukce získáte:

  • Odstranění provozních rizik dle požadavku evropských norem

  • Zlepšení jízdního kmfortu

  • Snížení hlučnosti v kabině i v objektu
  • Vzhled podle Vašeho přání
  • Pokud to umožňuje dispozice budovy, maximální využití šachty ke zvětšení užitečné plochy kabiny