OSOBNÍ VÝTAHY

Společnost BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. dodává osobní a lůžkové výtahy. Tyto výtahy jsou určeny pro dopravu osob, zavazadel a ostatních předmětů denní potřeby, které se v obytných budovách, kancelářích a zdravotnických zařízeních běžně používají.. Tyto výtahy je možno dodat jak trakční, tak hydraulické. 

Podle stavební dispozice budovy a přání zákazníka lze umístit strojovnu buď tradičním způsobem nad výtahovou šachtu nebo vedle ní., případně je možno výtahový stroj umístit přímo v šachtě. Toto řešení je vhodné tam, kde se nákladné stavební práce na strojovnu uspoří použitím výtahu bez strojovny. 

Přáním zákazníka se řídí i další možnosti, jako je volba ručních nebo automatických dveří, zřízení nové nástupní stanice, vstup pouze z jedné strany nebo průchozí kabina. Představě zákazníka je možno přizpůsobit použité materiály a barvy ovlivňující vzhled výtahu. Rovněž výbava kabiny je možná v mnoha kombinacích jednotlivých prvků. Samozřejmostí je možnost volby výbavy dle předpisů pro dopravu invalidů.
Protože je naše firma dlouholetým výrobcem výtahových dveří, dokáže nabídnout i řešení dle chráněného průmyslového vzoru, umožňující automatický provoz jednokřídlových otočných šachetních dveří, které se dosud používaly výhradně jako ruční. Máme k dispozici i exklusivní variantu se skleněným křídlem. Záleží pouze na Vašem vkusu, zda bude použito sklo čiré nebo s jakýmkoli grafickým motivem, který bude korespondovat s interiérem budovy. 

Trakční výtahy jsou dodávány jak s převodovými, tak s bezpřevodovými stroji. Použití je v každém jednotlivém případě optimalizováno podle požadovaných vlastností. Vždy je však použito moderní řízení zajišťující vysoký komfort jízdy plynulými rozjezdy a přesným zastavováním ve stanicích. 

Hydraulické výtahy můžete požadovat podle požadované výšky dopravního zdvihu jak s přímým pístem, tak s lanováním. K výhodám hydraulického výtahu patří možnost využít celou plochu šachty pro rozměrnější kabinu. Další výhodou hydraulického výtahu je možnost umístění hydraulického agregátu ve větší vzdálenosti od výtahové šachty. To odstraní hluk pohonu z prostory šachty a kabiny.

Rekonstrukce osobních výtahů

Odstranění provozních rizik dle požadavku evropských norem. Zlepšení jízdního komfortu. Snížení hlučnosti v kabině i v objektu. Vzhled podle Vašeho přání. Pokud to umožňuje dispozice budovy, maximální využití šachty ke zvětšení užitečné plochy kabiny.