POHON AUTOMATICKÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ

Chráněný užitný vzor UVZ 21206 zařízení k automatickému otvírání ručních šachetních dveří výtahu

Tento systém, chráněný užitným vzorem, spojuje výhody ručně otevíraných šachetních dveří s výhodami otevírání automatických dveří. Díky malé zástavbové velikosti ručních dveří si každý může dopřát komfortu maximální světlé šířky i výšky vstupních dveří. Zároveň mohou být tyto dveře plně automaticky otevřeny a zavřeny bez nároků na stavební úpravy, náročnou montáž a pořizování jiných, cenově vyšších typů dveří. Zařízení splňuje všechny požadavky evropských norem, zejména z hlediska bezpečnosti.

Propracovaný systém pozná při otevírání překážku a dokáže na ni reagovat. Tím je zajištěna bezpečnost uživatelů výtahu i ochrana přepravovaných předmětů.