Svisle výsuvná bariéra

Motoricky poháněné kabinové dveře - svisle posuvné

Jedná se o typ dveří pro nákladní výtahy. Vzhledem ke své zástavbové velikosti jsou ideálním řešením pro rekonstrukce nákladních výtahů. Jediná podmínka spočívá v nutnosti dostatečného přejezdu v horní stanici, což u většiny nákladních výtahů je. Rovněž u nových výtahů je velice výhodné zvolit tento typ dveří. Systém pro otevírání a zavírání zjednodušuje manipulaci při práci s dveřmi. Patentovaný systém navíjení specielními řemeny zaručuje plynulý chod a žádné překřížení a uzlování lan. Dveře plně odpovídají všem normám, zejména pak ČSN EN 81. Pomocí dveří je možné také větrat kabinu, takže odpadá nutnost instalace větrání do pláště kabin. Každé dveře se podrobují zkušební kontrole ve zkušební stolici tak, aby vyhovovaly požadavkům SoD. Funkčnost je prověřena napojením k rozváděči s cyklováním.

Svisle výsuvná šachetní bariéra pro malé nákladní výtahy

Používá se pro malé nákladní výtahy typu MB nebo MNV. Je možné je použít i při rekonstrukcích (nutná úprava otvorů ve zdivu pro zárubně bariér). Výhodou svisle výsuvných bariér je, že při otevření křídel nezasahují do prostoru před šachtou výtahu (jako je tomu u ručních, jedno /dvojkřídlových otočných šachetních dveří). Vyrábí se provedení levé i pravé. Bariéra má požární odolnost dle EN 81-58, 2004. Splňuje požadavky normy ČSN EN 81.3. Popis: Bariéra sestává z rámu s vodítky profilu „C“ bariér a převáděcími kladkami pro nosná lanka, horního a dolního dvouplášťového křídla, uzávěry DU 1, spínače FR 531 Pizzato (XCK 118), najížďky spínače (nucené vypínání), 2 ks nosných lanek ∅ 4mm a horního / spodního dorazu křídel. Horní křídlo má nastavitelné držení lanek a madlo, kterým se bariéra otvírá / zavírá. Obě křídla jsou na bocích vybavena ložisky, která jsou vedena vodítkem profilu „C“ a umožňují tak plynulý a snadný pohyb křídel. Nedílnou součástí bariéry je její zárubeň. V zárubni může být otvor pro ovládací tlačítko / přivolávač. K bariéře je dodáván klíč nouzového otvírání.

Postup při montáži:

  • přivrtání rámu zevnitř šachty ocelovými hmoždinami k čelní stěně šachty 
  • vložení spodního a horního křídla bariéry 
  • upevnění 2ks nosných lanek k držákům na horním /dolním křídle 
  • montáž dveřní uzávěry DU1 
  • montáž spínače FR 531 / XCK 118 
  • seřízení křídel pomocí nastavitelných držáků lan 
  • vložení zárubně do otvoru ve zdivu a přišroubování k rámu 
  • zazdění zárubně, úprava omítek 
  • seřízení DU 1 pomocí páčky tak, aby se zajišťovací kolík hladce zasunul do otvoru ve vodítku „C“ 
  • seřízení spínače křídel bariéry (musí rozepnout, pokud je mezera mezi křídly větší než 5mm)

Popis funkce křídla bariéry

Křídla bariéry jdou otevřít, jen pokud stojí klec ve stanici (najížďka na kleci najetím na páčku dveřní uzávěry odsune kolík uzávěry). Spínač křídel bariéry je v zavřené poloze bariéry sepnut. Otevřením křídel se rozepne-přeruší se bezpečnostní obvod. Klec může odjet pouze při dobře zavřené bariéře. Po odjetí klece ze stanice sjede páčka dveřní uzávěry z najížďky a kolík uzávěry se vysune do otvoru ve vodítku „C“. Povrchová úprava: Křídla i zárubně se vyrábí s povrchovou úpravou komaxit (odstín RAL 7001 je v základní ceně, ostatní barvy za příplatek) nebo nerez.

Aktuality

Zobrazit archiv aktualit

Výroba elektrických lodí

Provádíme výrobu a úpravy lodí na elektrický/solární pohon.

Používáme nejmodernější technoligie, které zajistí maximální výdrž a výkon. 

Programy
Více o projektu "Systém vzdělávání zaměstnanců" a "Číslo projektu 2.2 RV03/565"