Servis výtahů

Naše firma BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. je oprávněnou a kvalifikovanou organizací zajišťující kompletní servis výtahů a zdvihacích zařízení, které zajistí bezpečný a bezporuchový provoz Vašeho výtahu.

Pravidelným prováděním předepsaných revizních prohlídek a zkoušek, mazáním a odborně prováděnou údržbou snižujeme poruchovost výtahů a množství rizik, která vyplývají z provozu zařízení.

Servis je prováděn dle platných předpisů a norem.

Poruchy a požadavky na opravy výtahů a zdvihacích zařízení může objednatel nahlásit nepřetržitě 24h denně.
Zprovoznění výtahu, tzn. odstranění poruchy, bude provedeno ještě tentýž den v pracovní době, nejpozději však následující den. 

 

SERVIS LINKA NON STOP

Mobil: +420 603 525 607
Záznamník/telefon: +420 548 213 996

Aktuality

Zobrazit archiv aktualit

Kolaudace výrobního areálu

V prosinci 2014 proběhla kolaudace, otevření a zprovoznění výrobního areálu BV Brumovice výtahy s.r.o.  v Kloboukách u Brna.

Osobní výtahy na Slovensku

V roce 2014 jsme vyrobili a provedli montáž výtahů v Košicích na Slovensku.

Předání osobního výtahu OTBR - Brno

V červnu 2014 jsme dokončili montáž výtahu OTBR 250kg v Brně na Chaloupeckého nám. 3. 

Programy
Více o projektu "Systém vzdělávání zaměstnanců" a "Číslo projektu 2.2 RV03/565"